Sari la conținut

Mediu şi Probleme de Mediu

Comuna Vanatori este situata in sudul judetului, in Campia Punghinei si prezinta un relief de campie neafectat de alunecari de teren sau prabusiri. Inexistenta unor unitati industriale mari la nivelul comunei, face ca mediul inconjurator sa nu fie afectat de poluarea industriala.

Hidrografia zonei este reprezentata de paraul Drincea, parau ce are cursul neregularizat, sinuos si care in perioadele cu precipitatii bogate produce inundarea terenurilor agricole din vecinatate.

Conform datelor din PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI – Dr. Tr. Severin, principalele probleme cu care confrunta aceasta zona sunt cele generate de dezvoltarea urbanisticǎ a localităţilor, şi creşterea generalǎ a nivelului de trai a populaţiei. Acest fenomen antrenează producerea unor cantităţi importante de deşeuri menajere, stradale şi industriale.

Există un număr mare de diferite materiale periculoase utilizate în gospodării sau în întreprinderile mici. Foarte toxice, deşeurile menajere periculoase pot interfera cu procesele naturale biologice care se produc în depozite, mai târziu contaminează solurile şi fac ca tratarea lor să fie mai dificilă, şi/sau produc o contaminare semnificativă a apelor de suprafaţă. Toate trebuie sortate cu atenţie şi colectate selectiv pentru a fi tratate corespunzător în viitor.

Din raportările primite de la agenţii de salubritate ce activează pe raza judeţului Mehedinţi, pe parcursul anului 2009, s-au generat şi colectat o cantitate de 70817,58 tone deşeuri municipale.

Din cantitatea de 70817,58 tone aproximativ 2004,14 tone au fost colectate din mediul rural.

Cantitatea de deşeuri menajere colectate separat (în afară de cele din construcţii şi demolări) este 18,506 tone din care: 14,573 tone deşeuri de hârtie-carton şi 3,940 tone deşeuri de mase plastice.

Deseuri menajere – Nu exista serviciu de salubrizare propriu al comunei.

Comuna Vanatori a incheiat un contract de salubrizare cu o societate care a pus la dispozitie pubele si containere pentru colectare deseuri si care asigura preluarea , transportul deseurilor menajere din localitatile componente ale comunei spre gropile de gunoi din judet.

Colectarea se face neceselectiv, individual de fiecare gospodarie / persoana juridica in parte utilizandu-se pubele din mase plastice care sunt preluate, cu masina de gunoi, de doua ori pe luna.

Pentru gunoiul ce nu poate fi colectat in pubele au fost amenajate platforme in fiecare sat, dotate cu containere metalice cu capac basculant.

Se regasesc depozite necontrolate de deseuri in perimetre forestiere, pe vaile raurilor si paraurilor, fapt ce impune intensificarea activitatii de combatere a acestor fenomene si actiuni sustinute de educatie si constientizare a cetatenilor comunei fata de problemele de mediu.