• Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2018
  • Raport privind stadiul implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020
  • Raport privind stadiul implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020